Αντί προλόγου

Τη φωτιά που κερδίθηκε λοιπόν, την παρέλαβε έπειτα ο νάνος. Κι αυτό γίνεται πάντοτε. Από τότε ο νάνος υποτάσσει τον γίγαντα.