Φιλιώ Πυργάκη | Filio Pyrgaki

Ασπροκαμπίτισσα

Γλυκειά |

Η Φιλιώ Πυργάκη είναι ανηψιά του παππού, και είναι Ασπροκαμπίτισσα. Και οι πλείστοι τών Ασπροκαμπιτών είναι Πυργακαίοι. Πρώτο μεγάλο της ακροατήριο ήσαν τα γίδια και τα πρόβατα, και μην γελάτε. Αλώνιζε τον τόπο η πιτσιρικαρία τής εποχής και δεν καταλάβαινε την πείνα των γονέων. Αγκάλιαζε η μάνα φύση την νεότητα, απ’ εδώ,  και απ’ εκεί έτρεχαν ανυπόδητες και κουρελοφορούσες οι ιστορικές στιγμές. Και ανακαλύπτανε το τάλαντο στη φύση και υπαιθρίως. Δεν ήταν σπάνιο. Και έτσι εξηγούνται, μάλλον, τα πλήθη τών ποιητάδων και τών συγγραφέων και πολλών άλλων.

Ένας άλλος τής παρέας, και ξάδελφος, είχε τάλαντο στην στιχουργία. Τής έγραφε στίχους. Άλλος τήν συνόδευε μουσικώς. Και μετά, βέβαια, πανήγυρις άνευ Φιλιώς δεν ήταν πανήγυρις. Πανελλαδικώς, και στα εξωτερικά.

 


 

 

 


Click on :  Grandpa’s Niece


 

 

Leave a Reply, dear

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.