Αν

Δεν |

Αν δεν έχεις να γράψεις, μη γράφεις.  Αν δεν έχεις να πουλήσεις, μην πουλάς.  Δεν σε υποχρεώνει, εμαυτέ, κανένας.

 

 

Leave a Reply, dear

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.